Herbestemming is het geven van een nieuwe functie aan een bestaand pand, waarbij de uiterlijke verschijningsvorm ongewijzigd blijft, terwijl bij transformatie naast een nieuwe functie ook de uiterlijke verschijningsvorm verandert.

Contact Us

Voor meer informatie, neem contact op!

Not readable? Change text. captcha txt