Afstudeeronderzoek | verduurzamen Koning Lodewijk Estate

Als afstudeerproject heb ik samen met drie medestudenten onderzoek gedaan naar verduurzaming van het project ‘Koning Lodewijk Estate’ van architectenbureau BureauNoordeloos. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en hebben we vertaald in de architectonische en bouwtechnische uitwerking van het project. Voor mij zat de uitdaging in het toepassen van duurzaamheid op verschillende vlakken, vanaf het landschapsplan tot aan het bouwtechnische detail.

Aan de Koning Lodewijklaan in Apeldoorn staat een monumentale villa op een groot bosperceel dat daarbij hoort. Op dit perceel zijn als onderzoek naar de potenties van deze plek twee bouwvolumes ontworpen in de vorm van paviljoens. Belangrijk bij dit ontwerp is dat de monumentale villa gehandhaafd blijft als entree van het te realiseren ontwerp. Hierbij dient de ecologische waarde zoveel te worden gerespecteerd. Daartoe wordt het gehele terrein getransformeerd tot een luxe woonpark met twee paviljoens en een ondergrondse parkeervoorziening. De bewoners profiteren daarmee optimaal van de royale ligging en de rijke omgeving.

Mijn persoonlijke deelonderzoek was het verduurzamen doormiddel van zontoetreding. Om het uitwerkingsniveau van schets naar bouwaanvraag te waarborgen is het plan getoetst aan het bouwbesluit en voldoet het aan alle eisen (constructief, bouwtechnisch, brand en bouwfysische) om het plan te kunnen beoordelen.

Opdrachtgever

Hanzehogeschool | Bouwkunde

Rol

architect | bouwkundige

Programma

Paviljoens; appartementen

Locatie

Apeldoorn

Afstudeeronderzoek | verduurzamen Koning Lodewijk Estate

Related Projects
Contact Us

Voor meer informatie, neem contact op!

Not readable? Change text. captcha txt