Transformatie van de voormalige N.H. Kerk & herbestemming pastorie te Bovensmilde

H. kerk;

Nederlands Hervormde KERK met historisch orgel, gebouwd in 1868-1869 in Waterstaatsstijl en ingewijd op 30 januari 1870. Gevelsteen met opschrift: “Gebouwd Anno 1869”.

Dwarsgeplaatste zaalkerk op rechthoekige grondslag, opgetrokken in baksteen en gedekt door een schilddak belegd met oud hollandse pannen (zwart); (met zink beklede) gietijzeren goten op klossen; staafankers. Gekoppeld rondboogvenster met geprofileerde omlijsting, goot op klossen, een drievoudig gekoppeld zolderlicht. De gemetselde gevels worden geleed door spaarvelden waarin rondboogvensters met in gietijzeren raster geplaatst glas-in-lood. De noordzijde heeft onder het rondboogvenster een dubbele paneeldeur met houten omlijsting.

Interieur met korfboogvormig houten gewelf met trekstangen. Aan de noordzijde een balkon rusten op vier classicistisch geinspireerde houten kolommen. Het balkon rust op vier classicistisch geinspireerde houten kolommen met gemarmerd schilderwerk. De houten banken zijn boogvormig gegroepeerd rondom het oostelijk gelegen doophek met als middelpunt de preekstoel. Aan drie zijden zijn verhoogde banken tegen de muur geplaatst. Boven de westelijke tochtdeur een rondvenster met gebrandschilderd glas-in-lood met Christusfiguur en opschrift.


Pastorie:

Pastorie gebouwd in 1862 in een enigszins Eclectische trant.

Op symmetrische en kruisvormige grondslag gebaseerd woonhuis waarvan het haaks op de weg gelegen middenstuk twee bouwlagen omvat en gedekt wordt door een zadeldak belegd met geglazuurde hollandse pannen; schoorstenen met kappen; gietijzeren mastgoten waaronder een geschulpt boeibord; windveren met makelaar. Aan noord- en zuidzijde een vleugel met plat dak. Gevelopbouw in lichtgrijs pleisterwerk met donker grijze schijnvoegen; rondboogvensters met oorspronkelijke roedeverdeling (kleurstelling beige kozijnhout; wit raamhout). De vensters aan de straatzijde hebben gepleisterde ‘wenkbrauwen’. Topgevel met een gekoppeld rondboogvenster.


Opgave

De transformatie van de kerk heeft vorm gekregen middels het geheel vernieuwen van de aanbouw, bescheiden in volume en verschijningsvorm wat past bij de huidige tijdgeest. De rijksmonumentale kerk is qua bankenplan gewijzigd.

De bijbehorende plannen voor herbestemming van de eveneens rijksmonumentale pastorie zorgen er voor dat deze weer aan de eisen van deze tijd voldoet met behoud van het monumentale karakter van het rijksmonument.

Opdrachtgever

Stichting Het Drentse Landschap

Rol

architect/adviseur herbestemming in dienst van Nibag

Programma

kerk: bijeenkomstfunctie/multifunctioneel

pastorie: van woonhuis naar kantoor

Locatie

Bovensmilde

Transformatie van de voormalige N.H. Kerk & herbestemming pastorie te Bovensmilde

Related Projects
Contact Us

Voor meer informatie, neem contact op!

Not readable? Change text. captcha txt