Ontwerpstudie naar de herbestemming van de voormalige molen Koekkoek De Vecht

De studie naar de herbestemming voor de voormalige molen Koekkoek te De Vecht zorgt voor kennis en inzicht van de mogelijkheden tot herbestemming. Daardoor draagt het bij aan de toekomst van de locatie, kan het ook worden gebruikt om investeerders en gebruikers te informeren en te verleiden of om draagvlak te creëren en samenwerking te stimuleren.

Het beeldbepalende gebouw verkeert in een slechte staat. Restauratie en herbestemming zijn noodzakelijk om de cultuurhistorische waarden van de locatie voor de toekomst te behouden. Vanwege de ligging en de ontwikkelingen in de nabijheid van het gebouw ligt een woonfunctie voor de hand. Herstel en herbestemming vergen echter een forse investering. Vandaar dat er een rapport is opgesteld om de mogelijkheden van herbestemming te onderzoeken.


Geschiedenis

De voormalige molen Koekkoek, een stellingmolen met stenen onderbouw en rietgedekte bovenbouw, stamt oorspronkelijk uit 1854. In de Tweede Wereldoorlog werd de molen beschadigd. In 1964 werd de achtkante bovenbouw gesloopt, waarna de molen zijn oorspronkelijke functie verloor. De resterende gebouwdelen werden daarna onderdeel van een veevoederfabriek. Deze fabriek ging in 1988 dicht, waarna het pand aan de elementen werd overgelaten. In 2010 zijn de silo op de molenstomp en enkele opslagloodsen aan/rond het gebouw gesloopt.

Bestaande situatie

Na de sloop in 2010 van de veevoederfabriek kwam de oude molenstomp weer tevoorschijn. De oude molen met pakhuis werd ontdaan van al zijn verbouwingen en kreeg zijn oorspronkelijke structuur terug. De nodige bouwsporen van de vele aanpassingen die door de tijd zijn doorgevoerd zijn nog goed zichtbaar in het gebouw.

Studie

Het gebouw, zoals het tegenwoordig is, is een vertaling van een molen met een pakhuis wat door de tijd ten dienste heeft gestaan van de productie die er plaatsvond. Dit gegeven lijkt op het eerste oog een verwoestende factor te hebben op de molen en pakhuis. Wanneer hier doorheen gekeken kan worden kan men dit ook zien als de kans om de geleding van het verleden juist met een transformatie een eigen plaats te geven en als startpunt te gebruiken bij een nieuwe invulling in de toekomst.

Door de bestaande structuur als uitgangspunt te nemen ontstaat er een spel tussen het bestaande, wat zich al bewezen heeft, en de nieuwe invulling die daaraan toegevoegd wordt. Binnen de bestaande structuren is er een grote ontwerpvrijheid voor het creëren van je eigen “thuis“.

In de studie zijn verschillende scenario’s meegenomen middels een ruimtelijke vertaling van de mogelijkheden. Een op maat gemaakt ontwerp/advies zal altijd in overleg moeten gaan met de toekomstige eigenaar. Er zijn legio mogelijkheden.

Opdrachtgever

Gemeente Twello in dienst van Nibag

Rol

architect

Programma

diverse scenario’s met wonen & werken

Locatie

De Vecht – Terwolde

Ontwerpstudie naar de herbestemming van de voormalige molen Koekkoek De Vecht

Related Projects
Contact Us

Voor meer informatie, neem contact op!

Not readable? Change text. captcha txt