Planconcept voor de voormalige strokartonfabriek DE TOEKOMST te Scheemda

In opdracht van Het Groninger Landschap heeft Nibag met passie en liefde voor industrieel erfgoed vorm en inhoud gegeven aan dit unieke plan.

Het Groninger Landschap heeft een plan gemaakt voor herbestemming van strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. Dit industrieel rijksmonument, gebouwd in 1908, is 5 jaar geleden casco gerestaureerd. Ondertussen maakt De Toekomst onderdeel uit van een faillissement en staat het gebouw leeg. In overleg met Provincie Groningen en gemeente Oldambt heeft Het Groninger Landschap nu het plan ‘De Toekomstfabriek’ ontwikkeld. Voorop staat de instandhouding en de openstelling van De Toekomst maar het plan biedt ook volop ruimte aan evenementen en kleinschalige bedrijvigheid. Met de ontwikkeling van dit belangrijke Groninger industriële erfgoed wordt aan de regio Oost Groningen een nieuwe impuls gegeven op het gebied van toerisme, recreatie en ondernemerschap. Daarnaast wordt het vervuilde fabrieksterrein meteen gesaneerd.

Graanrepubliek
Het terrein rond de fabriek wordt omgetoverd in graanakkers met klaprozen en korenbloemen. Direct naast de fabriek wordt het complex vloeivelden hersteld, waar straks het afvalwater wordt gezuiverd. In het hart van de fabriek, waar nog de oude machines en bolkokers staan, komt een Belevingsfabriek, waar het verhaal van de strokartonfabricage en de Graanrepubliek centraal staan. Vrijwilligers uit de omgeving zorgen hier voor de ontvangst van het publiek en rondleidingen.

Evenementen
De grote hallen worden omgevormd tot Evenementenfabriek. Groepen tot 2000 personen kunnen hier terecht voor festivals, concerten of zakelijke bijeenkomsten. De Toekomstfabriek wordt dé plek in Oost-Groningen voor concerten, festivals, exposities of thematische bijeenkomsten bijvoorbeeld over de toekomst van de landbouw, het landschap en duurzame energievoorziening. Eén hal wordt gereserveerd voor kleinschalige bedrijvigheid, de Herbestemmingsfabriek. Hier kunnen zich bedrijfjes vestigen die op het vlak van ‘cradle-to-cradle’ actief zijn.

Energieneutraal
Uiteraard wordt De Toekomstfabriek energieneutraal. Een wens voor de toekomst is een zonnecentrale in de contouren van De Toekomst I, de tweelingbroer van De Toekomst II die in 2005 is gesloopt.

Vervolg
De benodigde investering voor het plan wordt geschat op € 5,5 miljoen. De helft daarvan is voor de noodzakelijke bodemsanering en de inrichting van het buitenterrein. Eerste opgave is het vinden van financiering voor realisatie van het plan. Zodra dat rond is, stelt Het Groninger Landschap zich garant voor duurzame instandhouding, openstelling en exploitatie van De Toekomst. Voordat het zover is, moet nog wel overeenstemming met de curator bereikt worden over de overdracht van het complex.

Bron: Groninger Landschap

Opdrachtgever

Stichting Het Groninger Landschap

Rol

architect/adviseur herbestemming in dienst van Nibag

Programma

Belevingsfabriek

Evenementenfabriek

Herbestemmingsfabriek

Locatie

Scheemda

Planconcept voor de voormalige strokartonfabriek DE TOEKOMST te Scheemda

Related Projects
Contact Us

Voor meer informatie, neem contact op!

Not readable? Change text. captcha txt