Consolidatieplan voor de Commandantswoning Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Alle barakken zijn van de plek, waar kamp Westerbork was, verdwenen. Het is een opmerkelijke speling van de geschiedenis dat de woning van de kampcommandant is blijven staan.

De woning is een officieel rijksmonument. Vanwege de grote herin­neringswaarde is het pand van (inter)nation­aal cultuurhis­torisch belang. Het is ook van architectuur­his­torische betekenis door de bijzondere bouwstijl, het materiaalgebruik en de zeldzaam­heid. De villa is nog zo goed als oorspronkelijk, maar wel in slechte staat van onderhoud.

Om het pand te beschermen is een glazen overkapping geplaatst. Binnenkort zal begonnen worden met de achterstallige beheerswerkzaamheden en de restauratie van de woning. Het uitgangspunt hierbij is dat recht gedaan moet worden aan de 70-jarige geschiedenis van het huis.

Dit geldt ook voor de toekomstige functie. Met behoud van het ontoegankelijke en raadselachtige van het gebouw wil het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de woning gebruiken voor activiteiten die invulling geven aan de betekenis van deze historische plek. (bron HcKW)

Het Herinneringscentrum heeft weloverwogen gekozen voor niet-publieke toegankelijkheid van de woning en beoogt het monument een lieu de mémoire te laten zijn, een plaats van historie en herdenking. De commandantwoning is het oudste en voornaamste historische gebouw van Kamp Westerbork, het enige dat niet werd afgebroken. Gaafheid, kwetsbaarheid en zeldzaamheid zijn onomstreden. Alle andere gebouwen uit de begintijd zijn gesloopt of verdwenen. Overkapping beschermt tegen degradatie en erosie, vandalisme krijgt geen kans.
(bron: vakblad Vitruvius, jaargang 8, nummer 30, januari 2015 | auteur Michiel Verweij)

Plan

Onder de glazen koepel is een publieksruimte gemaakt. De ruimte is bedoeld voor educatieve activiteiten, filmpresentaties en toneelvoorstellingen. Hierbij dient het huis van de kampcommandant als decor.

Met input van specialisten is een consolidatieplan opgesteld wat antwoord geeft hoe en op welke wijze dit weerbarsige monument kunnen behouden in de toekomt. Dit heeft geresulteerd in een document ‘consolidatieplan‘ waarin de ambitie/visie is vastgelegd. De hieruit voorkomende werkomschrijvingen en protocollen om het pand te beheren worden hieraan getoetst.

Opdrachtgever

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Rol

architect/adviseur herbestemming in dienst van Nibag

Programma

‘ artist on the site’

Locatie

Zwiggelte (HcKW)

Consolidatieplan voor de Commandantwoning Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Most Recent Projects
Contact Us

Voor meer informatie, neem contact op!

Not readable? Change text. captcha txt